Jag har blivit invald i styrelsen för Svenska Laikaklubben.
Detta känns mycket bra och jag tackar för förtroendet!

Jag har många idéer som jag vill utveckla och ser fram emot detta uppdrag.
/HENRIC